Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları


Gooby Perakende Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “GOOBY” olarak anılacaktır), müşterilere (bundan sonra “Müşteri” olarak da anılacaktır) kuryeleri (bundan sonra "Kurye" olarak anılacaktır) aracılığıyla perakende ürün satan ve anlaşmalı ticari işletmeler ve üçüncü kişilere (“Üye İşyeri”) ait ürün/hizmetlerin Müşteri’lere teslimini sağlayan bir teknoloji platformudur (bundan sonra “Uygulama” olarak da anılacaktır). GOOBY ve Müşteri, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır.

1. BAŞVURU VE ÜYELİK


1.1 Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.
1.2 Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir. 4.4.2’deki istisnalar saklıdır.
1.3 Müşteri toplam sipariş tutarını teslimat ve/veya servis ücreti ile birlikte uygulamadan öder.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI


2.1 Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra sipariş onaylama butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, seçtiği adrese en yakın olan yerden ürünler kendisine yönlendirilir. Müşteri’nin Üye İşyeri’nden vermiş olduğu siparişlerde sipariş detayları derhal Üye İşyeri’ne aktarılır. Satın alınan ürünlerin veya Üye İşyeri’nden sipariş edilen ürün/hizmetlerin tesliminden sorumlu Kurye'ye ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır.
2.2 GOOBY yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın Müşteri’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.
2.3 Müşterinin gelen siparişi beklememesi veya gelen kuryeden geçerli bir sebep olmaksızın siparişi almaması durumunda, GOOBY Müşteri’yi Uygulama’dan çıkarma hakkını saklı tutar
2.4 Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği siparişin bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
2.5 Müşteri sipariş tutarını GOOBY uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını veya banka kartını kullanarak ödeyebilir (“Online Ödeme Yöntemi”).
2.6 Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır.
2.7 Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.
2.8 Müşteri'nin kredi kartı bilgileri GOOBY tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı MasterCard veya BKM Express tarafından sağlanmaktadır.
2.9 Müşteri, Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
2.10 Müşteri Üye İşyeri’nden vermiş olduğu siparişlerde Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapabilir. Bu siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura GOOBY tarafından değil siparişi alan Üye İşyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, GOOBY, sipariş edilen ürün/hizmetlere ilişkin bedelleri Üye İşyeri’nin nam ve hesabına Müşteri’den tahsil etmek için Üye İşyeri tarafından bununla sınırlı olmak üzere yetkilendirilmiştir. Müşteri, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi GOOBY’e yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.
2.11 Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak GOOBY’e bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesini talep etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece GOOBY siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan GOOBY sorumlu tutulamaz.
2.12 Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu kuryeleri, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden GOOBY’e bildirebilir ve fakat GOOBY, kuryelerin davranışlarından hukuki olarak sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca kuryeler aracılığı ile Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin müşteriye teslimini sağlayan veya Müşteri'lere perakende ürün satan bir platformdur. GOOBY, Kurye'lere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan Kurye'lerle iş ilişkisini keser.
2.13 Müşteri, GOOBY’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.
2.14 Müşteri, sipariş verdiğinde sipariş tutarı GOOBY tarafından tahsil edilmektedir. Müşteri geçerli bir nedeni olmak üzere siparişini iptal etmek için GOOBY Müşteri Hizmetleri’ne ulaşarak siparişinin iptalini talep edebilir. Sipariş iptal edildiğinde GOOBY otomatik olarak iade işlemini gerçekleştirir.
2.15 Müşteriye, Uygulama üzerinden vereceği Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmet siparişlerine ilişkin ücret iadesi ancak; (1)Müşteri adresinin sipariş verilen Üye İşyeri’nin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;(2) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (3) Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Üye İşyeri’nin onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali ve (vi) Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise iadesi gerekmektedir.
2.16 Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, GOOBY Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.
2.17 GOOBY’nin sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle GOOBY doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.18 GOOBY, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
2.19 Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak kurye ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle GOOBY’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
2.20 Müşteri, Uygulama aracılığıyla GOOBY tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.
2.21 Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, GOOBY ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığı üzerindeki haklarına saldırıda bulunan nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.
2.22 Müşteri, Uygulama üzerinden Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmeti sipariş ettiğinde, GOOBY sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle direkt olarak ticari işletmeler ve söz konusu üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşleri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmini ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
2.23 GOOBY, yalnızca Müşteri’den kaynaklanan sebeplerden dolayı ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar ve Üye İşyeri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
2.24 Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
2.25 Uygulama üzerinden verilen siparişler, Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. GOOBY ilgili Üye İşyerinde bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Uygulamada teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stokunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.
2.26 Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Üye İşyeri’ne aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde GOOBY, müşterileri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair GOOBY gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan GOOBY sorumlu değildir.
2.27 Müşteri, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile tütün mamulleri, alkollü içecek veya satışı elektronik ticaret mevzuatı ve sair mevzuat gereği yasaklı herhangi bir ürünü temin etmemeyi ve Üye İşyeri’ne bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini kabul eder.

3. SONA ERME


3.1 Müşteri, GOOBY üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;
3.1.1 0850 399 29 09 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sonlandırabilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI


4.1 Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler
GOOBY, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:
4.1.1 Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).
4.1.2 Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.
4.1.3 Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.
4.1.4 Teslimat sonunda kuryeye verilen oylama bilgisi ve yorumlar.
4.1.5 Uygulama içindeki "Öneri ve Şikayet" bölümünde iletilen yorumlar.
4.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
GOOBY, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:
4.2.1 Kimliğinizi doğrulamak (vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla).
4.2.2 Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
4.2.3 Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.
4.2.4 Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.
4.2.5 Kuryenin, teslimatla ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamak (Kuryeler sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız kuryelere iletilmemektedir).
4.2.6 GOOBY, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan [email protected] adresine mail atarak vazgeçebilir.
4.3 Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği
4.3.1. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya bizzat belirlemiş olduğunuz şifreyle erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız fakat veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.
4.3.2 GOOBY, yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.
4.4 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar
4.4.1 Müşterilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir:(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek, (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıstasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.
4.4.2 Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Getir’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak Getir üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4.3 Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz; talebiniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.
4.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler
4.5.1 Sistemimizde tutulan verilerinizin kopyasını, talep etmeniz halinde, gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, Uygulama üzerinde güncelleyebileceğiniz gibi müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde bulunabilirsiniz.
4.5.2 Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda Getir Uygulamasının tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.
4.5.3. Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda bununla ilgili bilgi tarafınıza verilecektir.

5. DİĞER ŞARTLAR


5.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “GOOBY'nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) GOOBY’e aittir. Müşteri, GOOBY Hizmetleri'ni, GOOBY bilgilerini ve GOOBY'in telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri GOOBY'nin izni olmaksızın, GOOBY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
5.1.2 GOOBY'nin; GOOBY Hizmetleri, GOOBY bilgileri, GOOBY telif haklarına tabi çalışmaları, GOOBY ticari markaları, GOOBY ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
GOOBY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
5.3. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda GOOBY, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GOOBY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GOOBY'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve GOOBY'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. GOOBY, Müşteri’nin işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve GOOBY Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5.6. GETİR’İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Müşteri, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, GOOBY'nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; GOOBY'yi yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
5.7. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.